Behandlingsplanlægning

Efter tandundersøgelse og diagnosticering af evt. tandproblemer, drøfter vi div. behandlingsmuligheder med dig.​

Flere muligheder for tandbehandling

Der vil ofte være flere mulige måder på hvilket man kan løse et givent problem.

Ligeledes vil de forskellige behandlingsmåder ofte have forskellig pris.

Først når alle aspekter omkring behandling og pris er drøftet igennem, går vi igang med den aktuelle behandling.

Tilbage til behandlinger

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136