Broer - Metalkeramisk og Fuldkeramisk

Hvad er en bro og hvad gør vi?​

Mister du en eller flere tænder, kan de erstattes på 3 principielt forskellige måder:

  • Med aftagelige proteser
  • Med implantater
  • Med broer

Hvad er en bro?

En bro er en tanderstatning, som er cementeret fast til nabotænderne. Broer kan laves i forskellige materialer, og de kan fæstnes til nabotænderne på forskellig vis.

Simpel bro

Den simpleste udgave er det, der kaldes en ætsbro. Her limes den manglende tand fast til nabotænderne.

Fordelen ved denne type bro er, at nabotænderne stort set ikke behøver at blive slebet til. Ulempen er, at ætsbroen ikke tåler større belastninger.

Ætsbroer anvendes derfor hovedsageligt i fortandsområdet og hovedsageligt som langtids midertidige løsninger.

Permanent bro

Som permanent tanderstatning anvendes enten Metalkeramik broer eller fuldkeramiske broer.

Stærk metalkeramik bro

Metalkeramik broer er bygget over et guldskelet, der er belagt med porcelæn. Dette biver en meget stærk og holdbar løsning, men æstetikken er ikke helt i top.

Dette skyldes at guldet ikke tillader det indfaldende lys at passere.

Der er derfor kun det tynde yderporcelæn til rådighed til at skabe en optisk virkning, der får broen til at ligne naturlige tænder.

Æstetisk fuldkeramisk bro

Ønskes en højere grad af æstetik, vælges en fuldkeramisk bro. Her er broen bygget op af forskellige lag af keramiske materialer, der sikrer såvel styrke som et naturligt udseende.

Kvalitet af bro

Fælles for alle typer af broer er, at kvaliteten bestemmes af 3 faktorer: Tandlægens akkuratesse, Tandteknikerens dygtighed og kunsterisk sans samt af materialevalget.

Ligesom ved fremstilling af kroner til tænderne benytter vi os ved brofremstilling derfor af flere tandtekniske laboratorier.

Kosmetisk krævende bro

Til de kosmetisk krævende opgaver samarbejder vi med keramikere i verdenseliten, mens vi anvender håndværksprægede tandteknikere, hvis behovet blot er at få tygge funktionen igen.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136