Paradentose & Paradentosebehandling

Hvad er Paradentose og hvad kan der gøres​

Hvad er paradentose?

Tænderne er fæstnet til kæbeknoglen v. hj. af nogle korte fibre. I overgangen mellem tandkød, knogle og tand forsøger immunsystemet konstant at bekæmpe de mundhulebakterier, der lejrer sig på tanden.

Kommer der for mange eller for aggressive bakterier - eller fejlreagerer immunsystemet, begynder knoglen omkring tænderne at brydes ned.

Dette kaldes Paradentose, Parodontitis, Parodontose eller Paradontose, kært barn har mange navne.

2 slags paradentose

Der findes 2 principielt forskellige typer af paradentose:

En kronisk "gammelmands" paradentose, som skyldes for mange bakteriebelægninger på tænderne gennem for lang tid og en aggressiv paradentose, hvis årsag er mere eller mindre ukendt, og hvor der ikke er en normal sammenhæng mellem mængden af bakteriebelægninger og graden af knoglenedbrydning.

Rådgivning om tandpleje

I al paradentosebehandling er målet at hindre bakteriernes skadelige virkning. Først og fremmest skal mængden af bakterier begrænses mest muligt. Derfor indgår der altid en grundig instruktion i hjemmetandpleje.

Tandlægen eller tandplejeren drøfter brug af tandbørste, tandstikkere, tandtråd, interdentalbørster eller hvilke andre hjælpemidler, der nu er relevante i den givne situation.

​Defekt tandrestaurering og paradentose

Er eksisterende tandrestaureringer defekte, så de gør det let for bakterierne at sætte sig fast på tænderne, vil vi anbefale, at der laves nye, glatte fyldninger eller kroner.

Med kortere eller længere intervaller skal tænderne derefter renses såvel over- som under tandkødsranden.

Kirugisk behandling af paradentose

Ud over regelmæssige paradentose tandrensninger kan der i visse situationer være brug for kirurgiske indgreb enten for at standse et aktivt angreb eller for at genopbygge den tabte kæbeknogle.

Den kirurgiske paradentose behandling benyttes ikke så hyppigt i dag som tidligere, da grundig, dybdegående tand rensninger som oftest har lige så god effekt som kirurgi, men medfører langt færre gener.

Mål med behandling af paradentose

Målet med paradentosebehandlingen er at bevare dine tænder hele livet – og heldigvis kan vi i langt de fleste tilfælde nå dette mål. Er sygdommen så fremskreden, så tænderne ikke står til at redde, har vi specialiseret os i at bringe dig fra en tilstand med løse, egne tænder til faste implantatbaserede tænder, uden at du på noget tidspunkt skal anvende løse proteser.

Det er det, vi mener med faste tænder hele livet!

Tandlægerne Fiolstræde København K har stor erfaring med behandling af paradentose.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136