Røntgen og scanning af tænder

Røntgenbilleder og Cone Beam scanning ved tandlæge i København​

​Almindelig og panorama røntgenoptagelse

Ud over almindelige røntgenoptagelser kan vi tilbyde såvel panorama optagelser som Cone Beam CT scanninger.

Panorama-røntgenbillede af hele kæben

Panorama optagelser (OP rtg) er oversigts røntgen billeder af hele kæbepartiet.

Man kan med disse optagelser se tænder, kæbeled og kæbehuler (sinus).

Panorama optagelser bruges til at danne sig overblik over et tandsæt samt vurdere beliggenheden af særlige anatomiske strukturer som kæbehulerne eller hoved nerverne.

En ulempe ved panorama optagelserne er, at de ikke er målfaste, således at opmålinger foretaget ud fra den slags optagelser altid vil være behæftet med en vis usikkerhed.

Cone Beam CT 3-D scanning

Cone Beam CT scanning er en særlig rtg teknik, hvor der dannes en 3-D gengivelse af kraniet.

Med en tredimensionel gengivelse opnår man helt nye diagnostiske muligheder, hvor man kan lave snit billeder i alle planer og kigge ind bagved diverse strukturer. Opmålinger foretaget ud fra Cone-Beam CT skanninger er helt målfaste og dermed fuldstændig præcise. Dette har uvurderlig betydning i forbindelse med kirurgiske indgreb, hvor en nøjagtig anatomisk viden er afgørende for sikkerheden i behandlingen.

Også i situationer, hvor almindelige rtg optagelser ikke har kunnet vise årsagen til evt. symptomer, kan en 3-D skanning ofte skaffe den nødvendige viden.

Hidtil har det kun været muligt at få lavet den slags optagelser på større hospitalers røntgenafdelinger, men som et af de få steder i Danmark kan vi i Fiolstræde tilbyde disse optagelser.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136