Tand-kirurgiske indgreb

Kirurgiske indgreb - Tandlæger i København med speciale i tandkirurgi​

​Henvisning til tandkirurgi

Det er aldrig sjovt at skulle under kniven, men er et indgreb nødvendigt, så skal kirurgen helst kunne sit håndværk.

I Fiolstræde har vi siden 1989 modtaget kirurgiske henvisninger fra andre tandlæger. Vi har derfor et meget stort flow af patienter, som får lavet alverdens typer af kirurgiske indgreb.

Dette giver stor rutine og høj kompetence.

Små og store kirurgiske indgreb

Vi beskæftiger os med alt fra små plastik kirurgiske indgreb på tandkødet, hvor tandkøds defekter bringes tilbage på plads og til store knogle genopbygnings procedurer, hvor manglende knogle genskabes via knogletransplantationer.

Almene tandkirurgiske indgreb

Imellem disse yderpunkter fjerner vi visdomstænder og godartede tumorer, indsætter implantater og opererer for paradentose.

​Undersøgelse før kirurgisk indgreb

Til forundersøgelserne inden de kirurgiske indgreb råder vi ud over almindelige røntgenapparater også over panorama røntgen og Cone-Beam CT-skannings udstyr.

Bedøvelse ved tandkirurgisk indgreb

Vi er helt på det rene med, at ingen glæder sig til et kirurgisk indgreb. Vi tilbyder derfor bedøvelse i forskellige niveau'er.

Ud over helt almindelig lokal bedøvelse anvender vi os dels af beroligende midler, der kan bringe én i en døsig dvale lignende tilstand og dels af fuldnarkose, hvor man sover under indgrebet.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136