Tandfyldninger i plast, amalgam og keramik

Beskrivelse af tandfyldninger og materialer.​

​Tandfyldninger i amalgam

I de sidste 100 år har det mest anvendte tandfyldningsmateriale været amalgam, som består af en blanding af sølv og kviksølv.

Grundet kviksølvets giftige egenskaber og metallets tendens til at ekspandere og dermed flække tænderne, anvendes amalgam kun undtagelsesvis i dag.

Tandfyldninger i plast

Istedet har plast taget over. Plast minder i opbygningen om asfalt. Hvor asfalten består af småsten og tjære, så består plast af en flydende resin og nogle meget små filler partikler.

Specielt sammensætningen af filler partiklerne har betydning for plastens egenskaber, såvel styrke som farve og lysbrydning.

Store plastfyldninger skrumper

Moderne plastmaterialer har en række gode teknologiske egenskaber. De ligner tandsubstans, de kan limes fast til tænderne og de har god holdbarhed.

Der er dog en væsentlig ulempe. Al plast skrumper i forbindelse med hærdningen.

Nye cariesangreb

Er fyldningen lille er denne skrumpning uden betydning, men er der tale om en stor fyldning, betyder skrumpningen, at restaureringen "fødes" med en spalte omkring sig. I denne spalte kan bakterierne sætte sig fast, hvorved der er risiko for nye cariesangreb.

Det er derfor sjældent tilrådeligt at skifte store, gamle amalgam fyldninger til nye plastfyldninger, hvor-imod mindre plastfyldninger har en særdeles god langtidsholdbarhed.

Keramiske tandfyldninger

Keramiske fyldninger tilvirkes på et tandteknisk laboratorium ud fra et aftryk af tænderne. De fastgøres til tænderne med en plastbaseret cement, hvorved spalten mellem keramikken og tanden fyldes ud. Keramiske fyldninger har derfor ikke samme tendens til at "fødes" med spalter omkring sig som store plastfyldninger har.

Samtidig har keramiske materialer bedre optiske egenskaber end plast. Det er derfor muligt at lave meget smukke keramiske fyldninger.

Skal du have lavet fyldninger/plomber i tænderne, så kontakt Tandlægerne i København K.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136