Tandproteser med og uden trykknapforankring

Specialister i tandproteser og tandimplantater.​

Løs tandrestaurering

Med tandproteser menes løse tandrestaureringer, der kan tages ind og ud af munden. De kan erstatte alle tænder i munden - som et gebis - eller blot nogle af tænderne - en såkaldt delprotese eller unitor.

Tandprotese med trykknapforankring

Når tænderne fjernes skrumper kæbe knoglen. Da protesen hviler på knoglen, bliver det med tiden tiltagende vanskeligt at stabilisere en protese.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at fæstne protesen med trykknapper. Trykknap forankrede proteser er i bund og grund ganske almindelige proteser, der blot klikkes på plads med en trykknap.

Trykknappen fæstnes oftest på et implantat.

​Tandproteser og tandimplantater

I gamle dage var proteser eneste mulige behandling af tandtab.I dag er løse tænder ikke en nødvendighed. I stedet kan mistede tænder erstattes med implantater.

Det er dog stadig billigere at få lavet en protese, men teknologisk er en protese at sammenligne med et træben, hvorfor behandling med løse proteser aldrig bør være første valg, men kun noget man tyr til, hvis de økonomiske muligheder forbyder implantat behandling.

Tandklinikkerne i København er specialister i tandimplantater.

Ring og hør hvordan vi kan hjælpe dig med en god løsning.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136