Tandregulering på vores klinik i København

Vi udfører Tandregulering / Ortodonti​

Tandregulering uden brug af bøjler / togskinner

Smilet er vores visitkort og derfor noget af det første øjet fanger ved mødet med et nyt menneske. Børnetandplejen regulerer ikke tænder af kosmetiske årsager, men alene i de tilfælde, hvor de skæve tænder må formodes at ville give anledning til funktionelle problemer.

Mange børn og unge slippes derfor ud i voksenlivet med kosmetisk skæmmende skæve tænder, som så efterfølgende må rettes i voksenalderen. For børn er det acceptabelt at gå rundt med de meget synlige togskinner, mens de fleste voksne vil føle det generende med synligt tandregulerings apparatur.

Inman Aligner

Heldigvis findes der mulighed for at regulere tænderne uden brug af fastmonterede bøjler. Inman Aligner er et aftageligt apparatur, som i løbet at typisk 8 – 16 uger kan rette mindre tandstillingsfejl.

Ved brug af Inman Aligneren under tandregulering, skal denne bæres døgnet rundt, og den er ikke usynlig. Dens primære fordel er, at den så relativt hurtigt, kan rette de mindre tandstillings problemer.

​Invisalign tandregulering

Invisalign tandregulering baserer sig på en række usynlige skinner. Invisalign skinnerne computer designes så de gradvis flytter tænderne til den ønskede position. De skal ligesom Ingman Aligner bruges døgnet rundt, men modsat Ingman Aligner, så er Invisalign skinnerne ikke synlige og giver ikke talemæssige forandringer.

Hver enkelt skinne skal bruges i 14 dage, hvorefter en ny skinne tager over og regulerer videre. Med Invisalign kan stort set alle tandstillingsfejl rettes, men jo mere kompleks tilfældet er, desto flere skinner skal der anvendes under tandregulering.

Digital tandbehandling.

Som den første klinik i Skandinavien har Tandlægerne i Fiolstræde siden 2012 kunnet tilbyde en ren digital Invisalign tandregulering. I stedet for at basere behandlingsplanlægningen på elastomere aftryk og gipsmodeller foretager vi en digital skanning af tænderne.

Denne skanning kan anvendes direkte i Invisaligns CAD-CAM software, hvilket eliminerer en række fejlkilder.

Før:

Efter:

Før:

Efter:

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136