Tandregulering / Invisalign på vores klinik i København

Tandregulering / Ortodonti​ / Invasialign / Inman aligner

Tandregulering uden brug af bøjler / togskinner

Smilet er vores visitkort og derfor noget af det første øjet fanger ved mødet med et nyt menneske. Børnetandplejen regulerer ikke tænder af kosmetiske årsager, men alene i de tilfælde, hvor de skæve tænder må formodes at ville give anledning til funktionelle problemer. Mange børn og unge slippes derfor ud i voksenlivet med kosmetisk skæmmende skæve tænder, som så efterfølgende må rettes i voksenalderen. For børn er det acceptabelt at gå rundt med de meget synlige togskinner, mens de fleste voksne vil føle det generende med synligt tandregulerings apparatur.


Inman Aligner

Heldigvis findes der mulighed for at regulere tænderne uden brug af fastmonterede bøjler. Ingman Aligner er et aftageligt apparatur, som i løbet at typisk 8 – 16 uger kan rette mindre tandstillingsfejl. Ingman Aligneren skal bæres døgnet rund, og den er ikke usynlig. Dens primære fordel er, at den så relativt hurtigt kan rette de mindre tandstillings problemer.

Invisalign

Invisalign tandregulering baserer sig på en række usynlige skinner. Invisalign skinnerne computer designes så de gradvis flytter tænderne til den ønskede position. De skal ligesom Inman Aligner bruges døgnet rundt, men modsat Inman Aligner, så er Invisalign skinnerne ikke synlige og giver ikke talemæssige forandringer. Hver enkelt skinne skal bruges i 7 dage, hvorefter en ny skinne tager over og regulerer videre. Med Invisalign kan stort set alle tandstillingsfejl rettes, men jo mere kompleks tilfældet er, desto flere skinner skal der anvendes.

Digital tandbehandling

Som den første klinik i Skandinavien har Tandlægerne i Fiolstræde siden 2012 kunnet tilbyde en ren digital Invisalign tandregulering. I stedet for at basere behandlingsplanlægningen på gummi aftryk og gipsmodeller foretager vi en digital skanning af tænderne. Denne skanning kan anvendes direkte i Invisaligns CAD-CAM software, hvilket eliminerer en række fejlkilder.

Gratis forundersøgelse til Invisalign

Invisalign tandregulering kan laves i på ethvert tidspunkt i livet. Vi har behandlet børn, unge, voksne og ældre – ja, vores indtil videre ældste patient til invisalign tandregulering var en 89 årig kvinde, så ønsket om et smukt smil har ingen alder! Med Invisalign digital tandregulering ved man før behandlingen igangsættes præcis hvordan slutresultatet bliver og præcis hvor lang tid behandlingen vil vare. For at udbrede kendskabet til alle fordelene ved Invisalign tandregulering tilbyder vi gratis forundersøgelse til Invisalign for alle nye som gamle patienter. I det følgende kan du se nogle eksempler på behandling med Invisalign.

Før:

Efter:

Før:

Efter:

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136