Undersøgelse af tandsæt

Første gang du kommer til klinikken, er der behov for en mere grundlæggende vurdering af din tandstatus.

Diagnostisk forebyggende grundydelse

I sygesikrings overenskomstens sprog kaldes en sådan tand-undersøgelse for en Diagnostisk og forebyggende grundydelse.

Røntgenbilleder af tandsæt

Har du ikke fået taget røntgenbilleder inden for de seneste år, vil vi sandsynligvis også anbefale, at der tages et par oversigtsbilleder for at kunne vurdere, om der er skjulte cariesangreb eller begyndende knogledefekter. Oversigts billederne tages med den type optagelser, der kaldes Bidewing rtg eller med Panorama rtg.

Tandlægerne i Fiolstræde ser frem til at se dig på vores tandklinik.

Tilbage til behandlinger

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136