Børn

Tandbehandling på børn under 18 år.

De første møder med tandlægen har stor betydning for barnets risiko for at udvikle tandlægeskræk. For alt for mange voksne har hårdhændet og upædagogisk tandbehandling i børnealderen ført til, at de selv mange år efter får hjertebanken og angstfornemmelser ved tanken om at skulle til tandlægen.


Her hos tandlægerne i Fiolstræde er vi så heldige at råde over en medarbejder, som har mange års erfaring i behandling af såkaldt ”vanskelige” børn. Dorthe Berenth Madsen var gennem mange år ansat på børneafdelingen på Københavns Tandlægeskole og har både under sin ansættelse og efterfølgende holdt kurser for børnetandlæger omkring tandbehandling på børn.

Vi tror ikke, at børn er vanskelige, men visse børn kræver en behandler med særlige evner, for at tandbehandlingen kan gennemføres, uden at der efterlades traumatiske oplevelser hos barnet.​

I Danmark tilbydes alle børn i alderen 0 til og med 17 år gratis tandbehandling i offentligt regi. I 16 og 17 års alderen kan man frit vælge, om behandlingen skal foregå hos privat tandlæge eller på en offentlig klinik. I begge tilfælde betales udgiften af kommunen. Ønsker man sit 16 eller 17 årige barn behandlet i privat praksis, skal dette meddeles til børnetandplejen, inden behandlingen påbegyndes.

Hvis man som forældre til et barn i alderen 0 til og med 15 år ønsker at fravælge den offentlige børnetandpleje og i stedet benytte sig af privat tandlæge, må man selv betale den fulde udgift. Vores grundholdning er, at man som forældre bør benytte sig af det offentlige tilbud, men skulle det vise sig, at børnetandplejen ikke kan løse opgaven, så står Dorthe Berenth Madsen parat til at tage over.​

​tdl. Dorthe Berenth Madsen er holdt op i Fiolstræde. I stedet henvises til tdl. ​Anne Gro Holst Hansen,

Kronprinsessegade 46 D, Tlf: 33 16 01 01

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136