Henvisning til røntgen

Henvisning til Panorama optagelse og Cone Beam CT-Skanning

For henvisningsblanket til Panorama optagelse og Cone Beam CT-skanning klik her

Indikationer for Cone Beam Computer Skanning.

Overordnet kan man sige, at indikationen for at få taget en Cone Beam CT-skanning er opfyldt, når der er et behov for diagnostisk information, som ikke kan opnås med mere strålevenlig teknik/udstyr.

I praksis er de hyppigste indikationer for Cone Beam CT-skanning:

 • Lejringsbestemmelse af visdomstænder og deres forhold til N. Alv. Inf.
 • Behandlingsplanlægning til implantat behandling​
 • Vurderinger før og efter sinusløft
 • Traumer
 • Smerter, der ikke kan diagnosticeres på anden vis
 • Tand anomalier og malpositioner


Ifølge sundhedsstyrelsens vejledning for større dentale røntgenanlæg bekendtgørelse 663 stilles følgende krav til tandlæger, der vil henvise til Cone Beam CT skanning:

Kapitel 8


Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelser

§ 36. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal følge de retningslinier for henvisning til røntgenundersøgelser som er fastsat af den ansvarlige leder af røntgenanlægget.


§ 37. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal sørge for at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom og det forventede resultat af undersøgelsen skal indgå i vurderingen af berettigelsen.

§ 38. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser som han har kendskab til.


§ 39. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af henvisningen hvem der har udfyldt den.​

Stråledoser

Litteraturen er ikke entydig i sine angivelser af strålebelastning ved forskellige typer optagelser, idet dosis afhænger af mange faktorer, fx patientens størrelse.

Følgende skal derfor tages med et gran salt, men kan alligevel give en ide om strålebelastningen i forskellig situationer:

 • Fuldstatus med enorale rtg billeder 73 µSv
 • Panorama rtg 13 µSv
 • Cone Beam CT skanning Maxil eller Mandibel 80µSv
 • Cone Beam CT skanning Maxil eller Mandibel ekstra høj opløsning 130µSv
 • Cone Beam CT skanning Nobel Guide 80/130µSv
 • Cone Beam CT skanning kæbeled 80µSv
 • Hospitals CT skanning 2.100µSv
 • Naturlig årlig baggrundsstråling 4.000µSv

Grundlæggende skal enhver form for unødig stråling undgås, men når det er sagt, så viser ovenstående tal, at strålebelastningen ved at få en Cone Beam CT skanning er forsvindende lille i forhold til den årlige naturlige baggrundsstråling.

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136