Ny patient

​Der er i Danmark frit tandlægevalg, så du kan til enhver tid skifte fra en tandlæge til en anden.

​Såfremt det skønnes nødvendigt, kan vi rekvirere journal og rtg billeder fra din gamle tandlæge.


Når du ringer til klinikken for at bestille tid, skal du fortælle sekretæren årsagen til din henvendelse.

Det er vigtigt for os at vide, om du blot kommer for et regelmæssigt eftersyn, eller om din henvendelse skyldes, at du har smerter, har knækket en tand eller at du har et andet akut problem.

Fortæl også gerne hvis du er bange for tandlæger.
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis.


Evt. afbud bedes meddelt senest 24 t før aftalt behandling, da du i modsat fald vil blive takseret for en udeblivelse i.h.t. sygesikringsoverenskomstens regler.


Vi glæder os til at møde dig!

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136