Vores filosofi

Bevar dine egne tænder hele livet.

Forbyggende tandbehandling

Dette mål søger vi at opnå ved først og fremmest at forebygge at tandsygdomme opstår- og hvis skaden først er sket, da at reparere på den mest holdbare måde.

Instruktion i mundhygiejne

Som patient på tandklinikken kan du derfor forvente hyppig instruktion i effektiv mundhygiejne samt tilbagevendende forebyggende tandbehandling.

Og det nytter!

Færre tandudtrækninger og fyldninger

Gennem alle årene har sygesikringens kontrolstatistik vist, at tandklinikkens forbrug af forebyggende ydelser er høj, men at vi til gengæld foretager færre tandudtrækninger og laver færre fyldninger pr. patient pr. år end gennemsnits tandklinikken.

Tandklinikken i København med nyt udstyr

Tandklinikkerne i Københavns samlede volumen muliggør videre, at vi konstant kan investere i det nyeste udstyr, så tandbehandlingen til enhver tid bliver sikker, effektiv og holdbar - til gavn for tandsundheden.​

Færre tandudtrækninger og fyldninger

Gennem alle årene har sygesikringens kontrolstatistik vist, at tandklinikkens forbrug af forebyggende ydelser er høj, men at vi til gengæld foretager færre tandudtrækninger og laver færre fyldninger pr. patient pr. år end gennemsnits tandklinikken.

Vi kan derfor konstatere, at vores bevidste satsning på forebyggelse har medført, at behovet for reparationer er mindsket.

Når skaden så er sket, er det vores faste overbevisning, at restaurering skal ske med så holdbare materialer som muligt. Jo færre indgreb en tand udsættes for gennem sit liv, desto større sandsynlighed er der for at bevare den.

Udviklingen går stærkt, så for at sikre at vi altid er på forkant med udviklingen anvender personalet på tandklinikken meget tid på kurser og kongresser i såvel ind- som udland.

Ligeledes indgår studieophold i udlandet som en naturlig del af vores bestræbelser på at kunne tilbyde den bedst mulige tandbehandling.​

Tandlægerne i Fiolstræde - Centeret for Oral Implantologi • Fiolstræde 19 - 1171 Kbh. K.

Tlf.: 33 13 01 48 • CVR: 14240136